Resolució de 25 de febrer de 2021, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública. Dogv nº 9029.

Hui ha sigut publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la Resolució de 25 de febrer de 2021, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública. DOGV nº9029 de 26-02-2021, per la qual s’estableixen noves mesures a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

En aquesta resolució se cita, “Acordar amb caràcter transitori les següents mesures que seran aplicable en tots els municipis de la Comunitat Valenciana”, i concretament en el punt 5 de l’apartat de les “Mesures aplicables a l’activitat física, l’esport, les instal·lacions esportives i els esdeveniments”.

Algunes indicacions són:

a) Es podrà practicar, amb caràcter general, activitat física i esportiva, a l’aire lliure i en instal·lacions esportives obertes, sense contacte físic i en les modalitats individuals i les que es practiquen per parelles.
b) La pràctica d’activitat física i esportiva de modalitats individuals, a l’aire lliure o en instal·lacions obertes, practicada per lliure o dirigida per professionals, podrà realitzar-se en grups màxims de 4 persones, sense contacte físic i mantenint la distància de seguretat recomanada per les autoritats sanitàries.
c) Per a la realització d’activitat esportiva a l’aire lliure o en instal·lacions esportives obertes, i sempre que siga possible mantindre la distància de seguretat, no serà obligatori amb caràcter general, l’ús de màscara.

Addicionalment destaquem el punt 5.5, on fa referència a “Instal·lacions esportives”:

a) En les instal·lacions esportives obertes podrà realitzar-se l’activitat física i esportiva regulada en els punts anteriors, i en les condicions que s’estableixen en aquests.
b) Continuaran tancades, per a l’ús de la població en general, les instal·lacions esportives tancades de titularitat pública o privada (pavellons, pistes tancades, centres esportius, gimnasos, …) excepte aquelles que siguen necessàries per al desenvolupament de les competicions autoritzades en el punt 5.4. de la present resolució i els seus entrenaments. Les persones esportistes que hagen d’accedir a les instal·lacions tancades, per a competir o entrenar, hauran de disposar d’un certificat de la Federació corresponent, que acredite la participació de la persona esportista en alguna de les competicions expressament autoritzades per aquesta resolució i els respectius entrenaments.
c) En les instal·lacions esportives, l’aforament màxim permés serà d’una persona usuària per cada 2,25 m² de superfície útil per a l’ús esportiu. Aquest càlcul s’aplicarà per a cadascuna de les dependències d’ús esportiu de la instal·lació. Els aforaments dels altres serveis no esportius de quins puga disposar la instal·lació es regiran per la seua normativa específica.

Compartir:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin