Hui ha sigut publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la Resolució de 25 de febrer de 2021, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública. DOGV nº9029 de 26-02-2021, per la qual s’estableixen noves mesures a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

En aquesta resolució se cita, “Acordar amb caràcter transitori les següents mesures que seran aplicable en tots els municipis de la Comunitat Valenciana”, i concretament en el punt 5 de l’apartat de les “Mesures aplicables a l’activitat física, l’esport, les instal·lacions esportives i els esdeveniments”.

Algunes indicacions són:

a) Es podrà practicar, amb caràcter general, activitat física i esportiva, a l’aire lliure i en instal·lacions esportives obertes, sense contacte físic i en les modalitats individuals i les que es practiquen per parelles.
b) La pràctica d’activitat física i esportiva de modalitats individuals, a l’aire lliure o en instal·lacions obertes, practicada per lliure o dirigida per professionals, podrà realitzar-se en grups màxims de 4 persones, sense contacte físic i mantenint la distància de seguretat recomanada per les autoritats sanitàries.
c) Per a la realització d’activitat esportiva a l’aire lliure o en instal·lacions esportives obertes, i sempre que siga possible mantindre la distància de seguretat, no serà obligatori amb caràcter general, l’ús de màscara.

Addicionalment destaquem el punt 5.5, on fa referència a “Instal·lacions esportives”:

a) En les instal·lacions esportives obertes podrà realitzar-se l’activitat física i esportiva regulada en els punts anteriors, i en les condicions que s’estableixen en aquests.
b) Continuaran tancades, per a l’ús de la població en general, les instal·lacions esportives tancades de titularitat pública o privada (pavellons, pistes tancades, centres esportius, gimnasos, …) excepte aquelles que siguen necessàries per al desenvolupament de les competicions autoritzades en el punt 5.4. de la present resolució i els seus entrenaments. Les persones esportistes que hagen d’accedir a les instal·lacions tancades, per a competir o entrenar, hauran de disposar d’un certificat de la Federació corresponent, que acredite la participació de la persona esportista en alguna de les competicions expressament autoritzades per aquesta resolució i els respectius entrenaments.
c) En les instal·lacions esportives, l’aforament màxim permés serà d’una persona usuària per cada 2,25 m² de superfície útil per a l’ús esportiu. Aquest càlcul s’aplicarà per a cadascuna de les dependències d’ús esportiu de la instal·lació. Els aforaments dels altres serveis no esportius de quins puga disposar la instal·lació es regiran per la seua normativa específica.

Leave a Reply