Formació

La formació contínua i permanent, l’organització de fòrums i punts de trobada, que afavorisca el coneixement i l’intercanvi d’experiències, sobre la gestió de l’esport, és objectiu prioritari de la nostra associació.

Últimes Notícies