Qui som

Qui som?

La Associació de Gestors Esportius Professionals de la Comunitat Valenciana (GEPACV), és fundada l’any 1997, i naix com a resposta a la necessitat d’un grup de gestors esportius de la comarca de L’Horta Sud, a constituir un fòrum de trobada i discussió sobre la gestió de l’esport i els seus professionals.

Al llarg d´aquests anys, GEPACV s’ha consolidat com una entitat que representa a un important col·lectiu de professionals i de persones interessades en la gestió de l’esport, constituïda per gestors esportius, tècnics esportius, administratius i personal de gestió d’associacions, clubs i federacions esportives, empreses de serveis esportius, gimnasos, regidors d’esport, estudiants, i en definitiva de qualsevol persona interessada en la gestió de l’esport, de les províncies d’Alacant, Castelló i València.

És una associació privada, independent i plural, amb personalitat jurídica, sense ànim de lucre, amb exempció d’IVA, legalment constituïda i inscrita en el Registre d’Associacions Professionals de la Comunitat Valenciana, deposite 519, fulla 14, núm. 80000165, de la qual formen part més de 200 associats/des en la seua majoria gestors de l’esport en l’àmbit públic i privat, i persones interessades en la gestió de l’esport.

GEPACV, ha sigut distingida amb la PLACA Al MÈRIT ESPORTIU DE LA GENERALITAT VALENCIANA, en les distincions entregades el 9 d’octubre de 2022.

Missió

Consolidar un gran col·lectiu de profesionales de la gestió de l’esport 

Posar en valor la professió del gestor esportiu

Innovar i millorar la gestió de l’esport en l’àmbit públic i privat

Promoure i millorar les condicions de la pràctica esportiva en la societat

Visió

Defensar els interessos professionals del col·lectiu de gestors esportius.

Facilitar la formació contínua i l’actualització de les seues associades/us

Assessorar i facilitar l’intercanvi d’informació i experiències entre els associats

Promoure l’organització de congressos, jornades, cursos i altres activitats formatives

Col·laborar amb entitats públiques i privades en la millora de la gestió esportiva

Elaborar notícies, articles i publicacions sobre la gestió de l’esport

Possibilitar el contacte i el networking entre els associats

GEPACV i FAGDE

A nivell de l’Estat, GEPACV està adscrita a la FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE GESTORS DE L’ESPORT D’ESPANYA (FAGDE), de la qual
participa activament, desenvolupant una important labor de cooperació i col·laboració amb la resta d’associacions autonòmiques i territorials d’Espanya.

Què oferim?

ASSESSORAMENT
Publicacions i estudis
Jornades i Activitats Formatives
Congressos
Seminaris, grups de treball i Networking
Noticies
Contactes i enllaços

President

Alberto Talavera

Vicepresident 1r

César Iribarren

Vicepresident 2n

Sergi López García

Vicepresident 3r

Emílio Martínez Lidón

Secretari General

Bernardo Bonet

Tresorer

David Baixauli

Secretària Tècnica

Alberto Rodríguez

Vocal (Delegada Alacant)

Nuria Trenzano

Vocal (Delegat Castelló)

Juan Violeta Trilles

Vocal

Jesús Ferrer Pastor

Vocal

Eduardo García Sánchez

Vocal

Jose Ramón Cantavella Corbató

Vocal

Mª Ángeles Vidal

Vocal

Gonzalo Gobert

Vocal

José Fco Campos Granell

Vocal

Juan Antonio Sánches

Vocal

Virginia Carbonell

Vocal

Jordi Carrasco

Vocal

Eva Pérez

Vocal

Juan Miguel Sila

Vocal

Karina Reis

Vocal

Concha Alcoy

Vocal

Ana Mª Gómez Tafalla

Vocal

Aitor Reche

Vocal

Marcos Fernández

Vocal

Juan Miguel Fortea

Vocal

Víctor Sánchez

Vocal

Paco Bisquert

Vocal

Fran Martínez

President d´honor

Vicente Tomás Noales

President d´honor

Miguel Ángel Nogueras