AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS:
En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV informa que és titular del lloc web www.gepacv.org . D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV informa de les següents dades:
El titular d’aquest lloc web és GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV, amb CIF G-96.636.782, és una entitat sense ànim de lucre, inscrita en el Registre d’Associacions de la Comunitat Autònoma de València, número 519 del 26 de Març de 1997, la finalitat del qual és: crear un marc per a poder atendre les qüestions relacionades amb el desenvolupament del treball del gestor esportiu, i especialment la informació i formació dels seus associats i associades,… L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’associació és: gepacv@gepacv.org.
Usuari i règim de responsabilitats
La navegació, accés i ús pel lloc web de GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV, totes les condicions d’ús ací establides sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.
El lloc web de GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seua responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:
La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV per a l’accés a certs continguts o serveis oferits pel web.
L’ús de la informació, serveis i dades oferides per GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguen suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.
Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat
GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari puga accedir a través dels enllaços establits en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seua propietat als quals es puga accedir per mitjà dels enllaços.
GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal als usuaris del seu lloc web, que pogueren derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet poguera patir l’usuari.
Modificacions
GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV es reserva el dret a realitzar les modificacions que considere oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús d’aquest. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es troben publicades en la web i fins que no siguen modificades vàlidament per altres posteriors.
Protecció de dades
De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seues dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV amb CIF G-96.636.782 i domicili social situat en Carrer Batalla d’Almansa, 6 Baix (Centre de l’Esport) – 46930 Quart de Poblet, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establits entre totes dues parts. En compliment amb la normativa vigent, GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.
Mentre no ens comunique el contrari, entendrem que les seues dades no han sigut modificats, que vosté es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a utilitzar-los per a les finalitats esmentades.
GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimisquen o rectifiquen sense dilació quan siguen inexactes.
D’acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seues dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seua petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic gepacv@gepacv.org.
Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que considere oportuna.
Propietat intel·lectual i industrial
GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seua pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV. Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV.
L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que siga, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstindre’s de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estiguera instal·lat en les pàgines de GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV.
Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció
GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que considere oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.
La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV té el seu domicili a VALÈNCIA, Espanya.
POLITICA DE PRIVACITAT EN XARXES SOCIALS:
De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV informa els usuaris, que ha procedit a crear un perfil en la/s Xarxa/és Social/és Facebook, Twitter, Linkedin, amb la finalitat principal de comunicar-se amb els seus associats i publicitar els seus productes i serveis.
Dades de GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV:
CIF: G-96.636.782
ADREÇA: Carrer Batalla d’Almansa, 6 Baix (Centre de l’Esport) – 46930 Quart de Poblet
CORREU ELECTRÒNIC: gepacv@gepacv.org
DOMINI WEB: www.gepacv.org
L’usuari disposa d’un perfil en la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV, mostrant així interés en la informació que es publicite en la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil.
L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per a garantir la seua privacitat.
GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV té accés i tracta aquella informació pública de l’usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només són utilitzats dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporats a cap fitxer.
En relació als drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dels quals vosté disposa i que poden ser exercitats davant GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV, d’acord amb la LOPD, ha de tindre en compte els següents matisos:
Accés: Vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels usuaris. Rectificació: Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobe sota el control de GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV, per exemple, eliminar comentaris publicats en la pròpia pàgina. Normalment, aquest dret haurà d’exercir-lo davant la Xarxa Social. Cancel·lació i/o Oposició: Com en el cas anterior, només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobe sota el control de GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV, per exemple, deixar d’estar unit al perfil.
GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV realitzarà les següents actuacions:
Accés a la informació pública del perfil. Publicació en el perfil de l’usuari de tota aquella informació ja publicada en la pàgina de GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV. Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social. Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’usuari.
L’usuari sempre pot controlar les seues connexions, eliminar els continguts que deixen d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seues connexions, per a això haurà d’accedir a la seua configuració de privacitat.
Publicacions
L’usuari, una vegada unit a la pàgina de GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular d’aquests, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació en la pàgina, ja siguen textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atempten o siguen susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringisquen, violen o infringisquen els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.
GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.L’usuari ha de tindre present que les seues publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seua privacitat.
Les imatges que puguen publicar-se en la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV, però si que romandran en la Xarxa Social.
Concursos i promocions
GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l’usuari unit a la seua pàgina. Les bases de cadascun d’ells, quan s’utilitze per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en aquesta. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li siga aplicable.
La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.
Publicitat
GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV utilitzarà la Xarxa Social per a publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seues dades de contacte per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la LOPD i de la LSSICE.
No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV perquè també ells puguen gaudir de les promocions o estar informats de la seua activitat.
A continuació detallem l’enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social:
• Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
• Twitter: https://twitter.com/privacy
• Linkedin: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
DRETS D’USUARIS EN RELACION A LES SEUES DADES PERSONAES:
CLÀUSULA INFORMATIVA RGPD I LSSI-CE
De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seues dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV amb CIF G-96.636.782 i domicili social situat en Carrer Batalla d’Almansa, 6 Baix (Centre de l’Esport) – 46930 Quart de Poblet, amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vosté. En compliment amb la normativa vigent, GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.
GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimisquen o rectifiquen sense dilació quan siguen inexactes.
D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seues dades de caràcter personal, així com del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seua petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic gepacv@gepacv.org.
Així mateix, i d’acord amb el que s’estableix en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en el seu article 21, sol·licitem també el seu consentiment exprés per a enviar-li publicitat dels nostres productes o promocions que considerem puguen ser del seu interés, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.
□ He llegit i accepte rebre publicitat o informació promocional de GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV. □ He llegit i no accepte rebre publicitat o informació promocional de GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV.
L’informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un e-mail a l’adreça de correu electrònic: gepacv@gepacv.org.
Nom i cognoms o Raó social:
DNI o CIF:
Signatura de l’interessat.
CLÀUSULA PER A INTRODUIR EN EL FORMULARI WEB AMB PUBLICITAT
De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seues dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV amb CIF G-96.636.782 i domicili social situat en Avda Burjassot, 11 – 16 València (46018), amb la finalitat d’atendre les seues consultes i remetre-li comunicacions comercials que puguen ser del seu interés. En compliment amb la normativa vigent, GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.
Mentre no ens comunique el contrari, entendrem que les seues dades no han sigut modificats, que vosté es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a utilitzar-los per a les finalitats esmentades.
GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimisquen o rectifiquen sense dilació quan siguen inexactes.
D’acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seues dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seua petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic gepacv@gepacv.org.
Així mateix, i d’acord amb el que s’estableix en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en el seu article 21, sol·licitem també el seu consentiment exprés per a enviar-li publicitat dels nostres productes o promocions que considerem puguen ser del seu interés, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.
□ He llegit i accepte rebre publicitat o informació promocional de GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV. □ He llegit i no accepte rebre publicitat o informació promocional de GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV.
L’informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un e-mail a l’adreça de correu electrònic: gepacv@gepacv.org.
Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que considere oportuna.
CLÀUSULA PER A INTRODUIR EN EL FORMULARI WEB
De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seues dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV amb CIF G-96.636.782 i domicili social situat en Carrer Batalla d’Almansa, 6 Baix (Centre de l’Esport) – 46930 Quart de Poblet, amb la finalitat d’atendre les seues consultes. En compliment amb la normativa vigent, GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.
Mentre no ens comunique el contrari, entendrem que les seues dades no han sigut modificats, que vosté es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a utilitzar-los per a les finalitats esmentades.
GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA GEPACV es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimisquen o rectifiquen sense dilació quan siguen inexactes.
D’acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seues dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seua petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic gepacv@gepacv.org.
Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que considere oportuna.
L’enviament d’aquestes dades implica l’acceptació d’aquesta clàusula.