Repte #AllThePeopleMoving

Amb motiu del Dia Mundial de l’Activitat Física (6 d’abril), professorat del grup d’investigació Activitat Física, Educació i Societat (AFES) de la Universitat de València (Espanya), juntament amb professorat d’Educació Física en Educació Secundària i els responsables de la Startup Running Fit, s’han marcat el repte d’intentar acumular el nombre màxim d’hores actives durant la setmana del 5 a l’11 d’abril de 2021. Tenint en compte la recomanació general de l’OMS d’una hora diària d’activitat física moderada a vigorosa, dividiran per 365 la quantitat total d’hores d’activitat grupal al llarg d’aqueixa setmana per a desxifrar de manera simbòlica quants anys saludables seran capaços de generar entre tots els MOVERS?

En aquesta iniciativa té cabuda qualsevol tipus d’activitat física, exercici físic o esport, perquè la fi fonamental és fomentar la realització d’activitat física i esport per part de tota la població. A més, l’ús de l’aplicació mòbil STRAVA està motivada pel seu fàcil ús, que, unida a la possibilitat de difusió i interacció mitjançant les xarxes socials, pot suposar un estímul que reforce la disposició cap a la pràctica d’activitat física i esport, establint amb això una relació de simbiosi entre l’activitat física i la tecnologia.

Igualment, el monitoratge de l’activitat mitjançant l’aplicació STRAVA permetria fer un seguiment de l’impacte de l’activitat, en tant que ofereix feed-back sobre el nombre de persones que s’uneixen al repte, el tipus d’activitat que realitzen, el temps en hores i la distància en quilòmetres. A partir d’aquests valors es podrien estimar indicadors com a despesa energètica o fins i tot l’impacte en Kg de CO₂ no emesos a l’atmosfera carboni (Kg de CO₂ estalviats), vinculant els resultats del repte a estratègies clau en l’àmbit de les ciències de l’activitat física i l’esport, com ara el compliment de les recomendacions de activitat física, l’equilibri ingesta-gaste calòric per al control i manteniment del perfil de pes o els objectius de desenvolupament sostenible de l’agenda 2030. Així mateix, atesa la situació de pandèmia mundial que vivim, aquest tipus d’iniciatives permeten la realització d’activitat física a l’aire lliure i de manera segura.

Compartir:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin