INFORMACIÓ CURSOS DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA.

La Diputació de València a través del Servei de Formació, convoca en el Pla Agrupat de Formació Contínua, el curs presencial (244) LA PLANIFICACIÓ DE L’ESPORT MUNICIPAL, que se celebrarà a València (ADEIT), els dies 25, 27 d’octubre, 3, 8, 10 i 15 de novembre de 2022, amb una duració de 30 hores lectives, en horari de 9 a 14,30 hores.
El curs està dirigit a tècnics esportius municipals, altres tècnics i personal d’esports dels ajuntaments de la província de València. El curs té com a objectius, conéixer els elements bàsics per al diagnòstic i anàlisi, establir els elements bàsics de la planificació, i aplicar la planificació a les activitats i instal·lacions esportives dels municipis.
El termini de presentació de sol·licituds està obert fins al 12 de juliol.
Més informació en: www.dival.es/va/formacion

La Diputació de València a través del Servei de Formació, convoca en el Pla Agrupat de Formació Contínua, el curs presencial (245) SOSTENIBILITAT, MANTENIMENT I EFICIÈNCIA EN LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES, que se celebrarà a València (ADEIT), els dies 13, 15, 20, 22, 27 i 29 de setembre de 2022, amb una duració de 30 hores lectives, en horari de 9 a 14,30 hores. El curs està dirigit al personal de manteniment d’instal·lacions esportives municipals i personal
d’esports dels ajuntaments de la província de València. El curs té com a objectius, conéixer la normatives i disposicions de les instal·lacions esportives, plans de manteniment, amb especial incidència en la sostenibilitat i l’eficiència d’instal·lacions i equipaments esportius.
El termini de presentació de sol·licituds està obert fins al 12 de juliol.
Més informació en: www.dival.es/va/formacion

Compartir:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin