INFORMACIÓ CURSOS DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA.

La Diputació de València a través del Servei de Formació, convoca en el Pla Agrupat de Formació Contínua, el curs presencial (259) LA PLANIFICACIÓ DE L’ESPORT MUNICIPAL, que se celebrarà a València (ADEIT), els dies 17, 19, 23, 24, 26 i 27 d’octubre de 2023, amb una duració de 30 hores lectives, en horari de 9 a 14,30 hores.
El curs està dirigit a tècnics esportius municipals, altres tècnics i personal d’esports dels ajuntaments de la província de València.
El curs té com a objectius, conéixer els elements bàsics per al diagnòstic i anàlisi, establir els elements bàsics de la planificació, i aplicar la planificació a les activitats i instal·lacions esportives dels municipis.
El termini de presentació de sol·licituds està obert fins al 19 de juny.
Més informació i sol·licituds en: www.dival.es/formacion
La Diputació de València a través del Servei de Formació, convoca en el Pla Agrupat de Formació Contínua, el curs presencial (260) SOSTENIBILITAT, MANTENIMENT I EFICIÈNCIA EN LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES, que se celebrarà a València (ADEIT), els dies 19, 21, 26, 28 de setembre, 3 i 5 d’octubre de 2023, amb una duració de 30 hores lectives, en horari de 9 a 14,30 hores.
El curs està dirigit al personal de manteniment d’instal·lacions esportives municipals i personal d’esports dels ajuntaments de la província de València.
El curs té com a objectius, conéixer la normatives i disposicions de les instal·lacions esportives, plans de manteniment, amb especial incidència en la sostenibilitat i l’eficiència d’instal·lacions i equipaments esportius.
El termini de presentació de sol·licituds està obert fins al 19 de juny.
Més información i sol·licituds en: www.dival.es/formacion

Compartir: