Eyesport 2021 – IBV

EYESPORT és un projecte que naix a partir dels resultats obtinguts en diferents línies d’investigació dutes a terme en anys anteriors per l’IBV, i de la vocació del centre per ser una institució de referència en l’àmbit esportiu sobre la base de la combinació de les tecnologies més avançades d’anàlisis d’imatges i intel·ligència artificial.

EYESPORT 2021 és la segona anualitat de EYESPORT. L’objectiu principal del projecte és obtindre millores en productes i serveis esportius que permeten una pràctica esportiva més eficient i saludable sobre la base de la combinació de les tecnologies més avançades d’anàlisis d’imatges i intel·ligència artificial (IA).

Així, s’aplicaran i adaptaran tècniques de processament i anàlisi d’imatge, així com d’intel·ligència artificial a diferents àmbits del sector esportiu: gimnasos, esport professional i alt rendiment (clubs esportius), empreses de producció, instal·lació i manteniment de paviments esportius.

En aquest projecte GEPACV està com a entitat col·laboradora.

A continuació adjuntem el document resum de com avança el projecte:

Compartir: