ESTUDI SOBRE LA SITUACIÓ ACTUAL DE L’ESPORT MUNICIPAL ALS AJUNTAMENTS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), en cooperació amb l’Associació de Gestors Esportius Professionals de la Comunitat Valenciana (GEPACV), d’acord amb el Conveni de Col·laboració que tenen subscrit totes dues entitats per a l’estudi i anàlisi de la gestió esportiva municipal, presenten l’elaboració d’un “ESTUDI SOBRE LA SITUACIÓ ACTUAL DE L’ESPORT MUNICIPAL Als AJUNTAMENTS DE LA COMUNITAT VALENCIANA”, que permeta obtindre informació sobre els serveis esportius municipals, i mitjançant l’anàlisi de les dades, oferir uns resultats, que puguen facilitar l’adopció de mesures i la presa de decisions en matèria de política esportiva municipal.

Per això, l’estudi té com a objectiu conéixer la situació actual de l’esport municipal, des de la perspectiva de qui gestiona l’esport, siga polític o tècnic, en relació amb la gestió dels serveis esportius municipals, en aspectes de planificació, recursos humans, instal·lacions, activitats, pressupost, etc.

Creiem que els resultats de l’estudi poden resultar una informació molt útil per als responsables dels Serveis Esportius Municipals, i amb això respondre millor a les necessitats de la població en matèria d’esport, i aconseguir la màxima rendibilitat social, esportiva i econòmica.

La FVMP i GEPACV, facilitaran als participants en l’estudi, els resultats d’aquest, així com els donaran a conéixer públicament.

L’inici de l’estudi ha tingut el seu començament el 22 de setembre i es donarà per conclòs en la fase de recollida de dades el pròxim 30 d’octubre.

L’accés al qüestionari es pot realitzar en els següents enllaços:

Castellà: https://forms.gle/zku7dui4N7gFT49UA

Valencià: https://forms.gle/JutCwxnmhBEpXMVU7

Compartir: