ESTUDI SOBRE EL PERFIL DEL GESTOR/A DE L’ESPORT A ESPANYA.

Des de FAGDE s’està duent a terme un estudi sobre el perfil del gestor/a de l’esport a Espanya.

Com sabràs, GEPACV forma part de FAGDE, per la qual cosa s’anima a tot gestor/a esportiu/va al fet que participeu en aquest, emplenant la següent enquesta: https://survey.lesphinx.es/SurveyServer/s/valcarce_us/PerfildelGestorDeportivoenEspana/cuestionario.htm

Com més gran siga el nombre de persones que participen, disposarem d’una radiografia més precisa dels qui som, a més de que ens orientarà en què accions desenvolupar en un futur, tant en FAGDE, com en les associacions que la conformen.

Compartir: