ESTUDI NACIONAL DEL PERFIL DEL/LA GESTOR/A ESPORTIU/VA A ESPANYA

La Federació d’Associacions de Gestió de l’Esport d’Espanya (FAGDE) ha conclòs l’elaboració de l’Estudi Nacional del Perfil del/la Gestor/a Esportiu/va a Espanya, iniciativa que compta amb el suport del Consell Superior d’Esports i el Cercle de Gestors de la Comunitat de Madrid, que han finançat l’estudi. Les dades recollides en aquest treball, desenvolupat per un equip comandat per Manel Valcarce-Torrent i Jerónimo García-Fernández com a investigadors principals, es basen en les respostes de les 927 persones que han emplenat el formulari en línia difós entre els i les professionals del sector. A més d’aquesta metodologia quantitativa, s’ha aplicat una perspectiva qualitativa amb les aportacions de 21 professionals repartits en quatre grups focals.

Podrà llegir la notícia sencera en el següent enllaç: https://www.fagde.org/blog/experiencia-buena-formacion-y-alta-satisfaccion-con-su-trabajo-caracterizan-al-profesional-de-la-gestion-deportiva-en-espana?elem=304260

Compartir: