DECRET 31/2022, DE 7 D´OCTUBRE, DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT, PEL QUAL CONCEDEIX LA PLACA DE LA GENERALITAT AL MÈRIT ESPORTIU, EN L´EDICIÓ DE 2022, A L´ASSOCIACIÓ DE GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.