Comunicat Oficial GEPACV

Adjuntem a continuació un document elaborat per CONFEDECOM, el COLEFCV i GEPACV, a prop de la Resolució de l’11 de Març de 2021 de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública.

Les entitats que subscriuen aquest document davant la RESOLUCIÓ D’11 DE MARÇ DE 2021, DE LA CONSELLERA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA, realitzem el següent comunicat perquè es valoren les següents consideracions amb caràcter d’urgència.

  1. Respecte de la pràctica esportiva, exposem que la pràctica esportiva popular i l’esport de base, ha de tindre el mateix tractament que l’activitat esportiva federada.
  2. A més de l’esport de base, que hauria de tindre especial tractament i consideració, haurien de permetre’s els entrenaments i les competicions en totes les edats i categories, tal com es va sol·licitar en la taula de l’esport.
  3. D’altra banda, i pel que fa a les activitats esportives dirigides a grups no podem més que mostrar la nostra completa disconformitat davant la reducció de les mateixes a grups de 4. Aquest criteri organitzatiu les fa inviables econòmicament, a més de que desconeixem la justificació científica en la qual es basa.
  4. Respecte als horaris publicats per a instal·lacions esportives cobertes, no s’entén ni comparteix que tinguen diferent horari de les quals són a l’aire lliure. L’hora de tancament, hauria de ser la mateixa per a totes, és a dir, fins a les 22h, coincidint amb el toc de queda. Els horaris de tancament no poden ser diferents entre usuaris ni amb altres sectors, això representa una desigualtat arbitrària, un greuge comparatiu i a més d’una infrautilització dels recursos.
  5. Va tindre tractament també en l’última taula de l’esport, la possibilitat d’excepció en l’ús de la màscara en activitat física intensa o si hi ha recomanació mèdica de no usar-la. Aquest aspecte no el recull l’última resolució.
  6. Volem traslladar la nostra preocupació també per la poca cobertura jurídica que s’està donant a les activitats esportives destinades a poblacions especials (tercera edat, persones amb necessitat d’activitat física per prescripció mèdica, discapacitats, etc.)
  7. Traslladem l’incloure en l’estratègia de vacunació, i d’acord amb la progressiva priorització dels grups de població, al personal tècnic esportiu que imparteix i dirigeix activitats esportives, entenent-se est, com a personal sociosanitari o com a col·lectiu en actiu amb una funció essencial per a la societat.

Sol·licitem per tant:

  1. Que aquestes qüestions s’atenguen com més prompte millor, donat l’enorme mal que està patint el sector esportiu valencià, font generadora de salut, benestar social, integració, envelliment actiu, motor econòmic i d’ocupació.
  2. Per tant, entenem urgent que es convoque taula de l’esport, per a valorar les mesures adoptades i ampliar tant horaris com aforaments en totes les pràctiques i instal·lacions.

Compartir:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin